SiloMetric, control del contingut de les sitges en temps real:

El càlcul dels nivells d’aliment que contenen les sitges es una feina feixuga, que requereix temps i, en ocasions, implica un risc pel sol fet d’haver d’accedir a la part superior de les sitges per a realitzar un control visual del seu contingut.

Davant d’aquesta realitat, Serviporc ha apostat per la distribució de SiloMetric, un producte innovador que permet realitzar lectures precises del contingut volumètric de les sitges en temps real.

¿Qué es?

SiloMetric es un sensor que utilitza la tecnologia làser per a mesurar el nivell de sòlids que hi ha a l’interior dels diferents sistemes d’emmagatzematge. Es tracta d’un producte innovador que permet al usuari conèixer, en temps real i des de qualsevol dispositiu electrònic amb connexió a internet, quin es l’estat del contingut de les seves instal·lacions.  Amb aquesta informació, el ramader també pot calcular els períodes de re abastiment de les sitges, planificar la seva càrrega i, per tant, ser més eficient.

¿Com funciona?

SiloMetric es pot instal·lar en tot tipus de sistemes d’emmagatzematge: sitges, dipòsits o tremuges de qualsevol forma, dimensió i material. Amb un rang de mesura de fins a 20 metres, el dispositiu s’instal·la de forma ràpida i senzilla a la part superior de la sitja. A més a més, no necessita cables ni posada en marxa, ja que ve programat de fàbrica.

Mitjançant la plataforma digital Digitplan, l’usuari, des de qualsevol ordinador o dispositiu electrònic amb internet, pot consultar l’stock, les lectures realitzades i els períodes de re abastiment de la sitja.

La freqüència de lectura ve programa de fàbrica cada 2 hores, pro pot personalitzar-se, en funció de les necessitats de cada usuari.

*Fitxa tècnica SiloMetric: 

Rang de mesura Fins a 20 metres.
Temperatura de treball Des de -15º fins +55º.
Autonomia bateria 8 anys (en lectures cada dues hores).
Sensor Làser.
Mesura Programada cada dues hores. Personalitzable.
Tipus de comunicació Radiofreqüència.
Dimensions 335x125x125 mm.

¿En que consisteix Digitplan? 

Per a consultar i gestionar tota la informació que recull el SiloMetric en les instal·lacions, s’ha desemvolupat l’aplicació DigitPlan, un programa informàtic, que permet controlar en temps real l’estat d’existències en les sitges des de cualquier dispositivo conectado a Internet (ordenador, móvil o tableta).

¿Com funciona?

Mitjançant l’aplicació DigitPlan l’usuari pot visualitzar gràficament l’estat de tots els sensors que hi ha instal·lats,controlar l’històric de lectures, veure l’evolució del estat de les sitges i modificar paràmetres com la densitat del pinso.

Mitjançant de un codi de colors molt intuïtiu i visual, s’indica quin és l’estat de les sitges: vermell (0 % – 25 %), taronja (25 % – 50 %), groc (50 % – 75 %) i verd (75 % – 100 %).

L’aplicació ofereix també la possibilitat de programar alarmes i avisos de nivell baix per al re abastiment de les sitges i de tractaments fungicides i de desinfecció.

Finalment, DigitPlan inclou un sistema de geo-localització dels dispositius, que permet gestionar eficientment la logística de aprovisionament, calculant la ruta òptima per a abastir les sitges.