Política de privacitat


Aquesta pàgina web ha estat dissenyada i programada seguint les tècniques i les directrius d’accessibilitat establerts per organismes internacionals, possibilitant la seva utilització per tot tipus d’usuaris, inclosos els que tenen algun tipus de discapacitat.
Aquesta pàgina web està basa en els estàndards web definits per l’Observatori d’Accessibilitat i plenament d’acord amb la norma UNE-EN 301 549:2022, que és la versió en espanyol realitzada per AENOR (entitat responsable del desenvolupament de les normes tècniques a Espanya) , sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Entre els punts que s’han tingut en compte es destaquen:

 1. Les taules de dades compten amb identificadors de capçaleres i etiquetatge HTML correctament estructurat.
 2. Descripció de la destinació dels enllaços.
 3. Jerarquització dels continguts: usant encapçalaments i l’organització del contingut per a la seva fàcil comprensió.
 4. Habilitats els textos descriptius en imatges.
 5. Contrast dels colors pensat per facilitar la bona visualització per a tothom, especialment per a persones amb dificultats.

Tecnología aplicada:

 1. HTML5
 2. XHTML 1.0
 3. HTML 4.01
 4. CSS
 5. PHP
 6. JavaScript
 7. jQuery
 8. WAI-ARIA

Per a qualsevol dubte referent a l’accessibilitat de la pàgina web s’establiran comunicacions sobre requisitos d’accessibilitat mitjançant el email: serviporc@serviporc.com o telf 973 21 09 09. Si hi ha dificultat per accedir a algún tipus de contingut, podeu enviar sol·licituds d’informació accessible i queixes indicant-nos la URL i els motius pel mateix mitjà.