Reformes

Tot tipus de reformes; per adaptació a noves normatives, canvis d’orientació productiva o obsolescència.